Procedury celne – co warto wiedzieć?

Procedura celna to proces regulowany przepisami, który obejmuje wszelkie formalności, dokumenty i kontrole, które muszą być spełnione do danego przeznaczenia celnego. Jedną z najbardziej znanych jest procedura wywozu lub przywozu, choć w rzeczywistości procedur jest zdecydowanie więcej. Jakie procedury celne można wyróżnić?

Dopuszczenie do obrotu

Procedura ta stosowana jest wtedy, gdy na teren Unii Europejskiej importowane są towary pochodzące spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aby taki towar można było sprzedawać na terenie UE, należy dopełnić wszystkich wymaganych formalności związanych z importem towarów, polityką handlową oraz uiścić odpowiednie opłaty, w tym cło. 

Wywóz towaru

Nie tylko dopuszczenie do obrotu towarów pochodzących spoza UE poddawane jest procedurom celnym. Te mają swoje zastosowanie również wtedy, gdy towary europejskie wywożone są poza obszar wspólnotowy.

Uszlachetnianie czynne i bierne

Uszlachetnianie czynne to proces, podczas którego produkty są modyfikowane poprzez montaż, składanie, instalację lub przetwarzanie, na przykład przez renowację czy naprawę, tworząc w rezultacie tzw. produkty kompensacyjne. Z drugiej strony, w przypadku uszlachetniania biernego, produkty unijne są wywożone poza obszar celny Unii Europejskiej w celu przeprowadzenia różnych procesów obróbki. Po ukończeniu obróbki te produkty są ponownie przywożone na teren UE i mogą być zwolnione częściowo lub całkowicie z należności celnych, pod warunkiem że zostaną dopuszczone do obrotu na rynku unijnym.

Przetwarzanie pod kontrolą celną

Przetwarzanie pod kontrolą celną to procedura pozwalająca na przywóz na teren UE towarów poza państwa wspólnoty w celu ich przetworzenia, a następnie wprowadzenia do obrotu. Oznacza to, że w wyniku podjętych działań ma zostać zmienionych ich stan lub rodzaj. Na czas przetwarzania towarów zawieszony zostaje pobór należności przywozowych, a następnie te naliczane są wedle produktu kompensacyjnego (końcowego).

Tranzyt

Tranzyt jest procedurą pozwalającą na przewóz towarów przez granice danego państwa bez wprowadzania ich do obrotu.

Odprawa czasowa

Jedną z ważnych procedur jest odprawa czasowa, dzięki której można wykorzystać wszystkie towary przeznaczone do wywozu poza obszar celny UE. W tym czasie towar nie może być poddawany obróbce, przetwarzaniu czy zużyciu. Odprawa czasowa nie wiąże się z koniecznością wnoszenia opłat celnych.

Skład celny

Skład celny to miejsce, o charakterze prywatnym lub publicznym, które zostało zaakceptowane przez organy celne do przechowywania towarów spoza europejskiego obszaru celnego, przeznaczonym do wprowadzenia do obrotu lub reeksportu lub przeprowadzenia procedury naprawczej.

Agencje celne

W kontekście procedur celnych, agencja celna pełni kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami celno-podatkowymi. Jest to firma odpowiedzialna za pośredniczenie między organami celno-skarbowymi, a przedsiębiorstwem zaangażowanym w handel międzynarodowy.

Agencja celna może pomóc przedsiębiorcom w zrozumieniu i przestrzeganiu skomplikowanych regulacji, udzielając porad dotyczących procedur, a także zajmując się kompletacją, uzupełnianiem dokumentacji oraz w dokonywaniem zgłoszeń celnych. Ponadto, agencja celna może pomóc w sprawnym przeprowadzaniu operacji handlowych, zwiększając efektywność i bezpieczeństwo handlu międzynarodowego.