Controlling w handlu – czy jest od tego apka?

Jeśli prowadzisz firmę handlową, w tym większy biznes e-commerce i preferujesz zarządzanie zorientowane na cele, to musisz koniecznie, przynajmniej przejrzeć darmowego e-booka „Analityka danych w branży Retail” przygotowanego przez Comarch. Zobaczysz, jak dzięki koncepcji zarządzania opartej na controlingu szybciej i sprawniej osiągać cele sprzedażowe.

Controlling – instrument zarządzania w handlu

Sukces w handlu zależy od wielu czynników, m.in. od umiejętności dostosowania sposobu i stylu zarządzania do aktualnych okoliczności (np. globalizacja) i przyszłych wyzwań (np. zmiana modelu biznesowego z jednokanałowego na wielokanałowy). Obecnie trudno sobie wyobrazić nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, nie tylko produkcyjnym, ale także handlowym bez wykorzystania controllingu. P. Horvath, często określany ojcem controllingu, wskazuje, że to subsystem zarządzania, który tworzy i koordynuje planowanie, kontrolę oraz zaopatrzenie w informację, przez co wspomaga adaptację i koordynację całego systemu. Jednak controlling w przedsiębiorstwie handlowym nie sprowadza się tylko do zarządzania, ale obejmuje także sterowanie procesami (wsparcie przy podejmowaniu decyzji) w wyodrębnionych obszarach firmy takich, jak inwestycje, zaopatrzenie, dystrybucja, marketing, sprzedaż i finanse. Controlling to najskuteczniejszy sposób na poprawę efektywności zarządzania i doskonalenia procedur zarządzania. Do zadań controllingu w handlu należy zaliczyć:

  • maksymalizację przychodów ze sprzedaży,
  • wyznaczanie celów sprzedażowych,
  • planowanie, budżetowanie przychodów ze sprzedaży,
  • kontrolę realizacji budżetów,
  • optymalizację kosztów dystrybucji oraz kosztów działów sprzedaży,
  • koordynację działań odnoszących się do sprzedaży produktów.

Z uwagi na perspektywę czasową działania, narzędzia w controllingu retail można podzielić na controlling operacyjny oraz strategiczny. W aspekcie strategicznym najczęściej wykorzystywane instrumenty to analiza luki strategicznej, analiza scenariuszowa, analiza portfelowa, analiza progu rentowności, analiza marż pokrycia.

Business Intelligence Comarch

Skuteczność i efektywność controllingu w aspekcie zarządzania zależy w sposób bezpośredni od zasobu posiadanych informacji i wykorzystanych przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Oczywiście im większa ilość i precyzja danych, tym większa ich trafność.

Nowoczesny controlling wspierany jest przez bogaty arsenał narzędzi informatycznych. Business Intelligence (BI) to zaawansowana analityka biznesowa pozwalająca na efektywniejsze planowanie i zarządzanie. Zapewnia także pełen obraz sytuacyjny firmy. To nowoczesne narzędzie, które można dostosować do potrzeb firm każdej wielkości, niezależnie od branży, w której operuje.

Aplikacja BI Point dzięki wykorzystaniu takich rozwiązań, jak uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja pozwala na niespotykaną dotąd automatyzację procesu raportowego. To, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod przygotowywania okresowych raportów, pozwala zaoszczędzić cenny czas i ograniczyć koszty. Pracownicy, zamiast ręcznego opracowywania danych mogą zająć się merytoryczną analizą przedstawionych danych, a tych z roku na rok przybywa i sprostać temu zdaniu bez oprogramowania klasy BI byłoby zadaniem praktycznie niewykonalnym.

Jak poprawić efektywność zarządzania w firmie handlowej poprzez controlling? Jakie korzyści przy planowaniu zapewnia aplikacja Business Intelligence? W jaki sposób systemy klasy BI pomagają skutecznie osiągać cele taktyczne i strategiczne w przedsiębiorstwie handlowym? Odpowiedzi na te pytania należy szukać w darmowym e-booku „Analityka danych w branży Retail przygotowanym przez specjalistów Comarch.

Nie czekaj, aż wyprzedzi Cię konkurencja, pobierz już dzisiaj e-book i dowiedz się więcej o raportowaniu i analizie danych w branży Retail.